Autority

Podľa toho, ktoré centrá sú v našej mape definované, vyfarbené, teda podľa toho, čo je v nás fixné a stabilné je možné presne určiť náš vnútorný hlas pravdy, našu autoritu. Autorít je sedem rôznych. Na výklade sa dozviete, aká je tá vaša a ako ju efektívne používať. Rozhodovať sa v súlade s našou autoritou znamená rešpektovať vnútornú inteligenciu nášho tela, energiu nášho tela, žiť v súlade s našim designom. Takéto rozhodnutia nás vedú životom hladšie, dokážeme naplno využiť náš potenciál, naše dary a talenty, čo nám prináša kľud a mier, spokojnosť,  úspech či radosť, podľa toho, aký sme energetický typ.

Emocionálna autorita (50,5%)

Kľúčové slová emocionálnej autority: proces v čase, počkať si, emocionálne jasno, jasne cítiť.

Ako sa rozhodovať pri emocionálnej autorite?

Treba si dopriať dostatok času. Je vo vás vždy prítomná emocionalita, jazdíte na emocionálnej vlne, raz je hore, raz dole, od beznádeje, k radosti a nadšeniu, vlna nie je fixná, prebieha neustále.

Vaše rozhodovanie by sa malo opierať o to, čo cítite, ak príde niečo, o čom je potrebné sa rozhodnúť, je vhodné si dopriať čas, aby ste urobila správne rozhodnutie, tému v procese a čase je dobré nechať dozrieť, prechádzať si cez emocionálnu vlnu, cez jej vrcholy a pády, danú tému nacítiť z mnohých uhlov pohľadu, až kým nepríde EMOCIONÁLNE JASNO, kým jasne pocítite, ako sa máte rozhodnúť. Určitá nervozita, ktorá súvisela s tým pocitom, keď  ešte jasno nemáte, sa vytratí a príde až fyzická úľava, ktorú prináša, keď už jasne pocítite ako sa máte rozhodnúť.

Ak jasno neprišlo, treba si dopriať času viac. Pri malých rozhodnutiach také všeobecné pravidlo hovorí, že je vhodné sa noc, či dve vyspať, pri veľkých, tých životných rozhodnutiach môže jasno prísť aj po pol roku.

V dnešnej dobe je na nás vyvíjaný tlak, hneď sa rozhodnúť, urobiť silný záväzok a nikdy ho nezmeniť. To je ale „vadná“ logika.

Ak by ste sa rozhodovala okamžite, tak je to rozhodnutie z nejakého miesta na vlne, nie jasna. Ak cítite silné emócie, spravidla ešte nedošlo k emocionálnemu jasnu (jasno = čistota).

Je naozaj pre vás vhodné dopriať si čas, aj keď na vás druhí tlačia, nerobiť unáhlené rozhodnutia, veľmi vhodné je dať si priestor a  nacítiť si danú tému, aspoň pár minút si dopriať, je to chemický proces v tele, nedá sa urýchliť.

Odpovede: „Neviem, opýtaj sa ma neskôr.“ alebo, „ Zavolám ti, keď sa rozhodnem.“, dávajú priestor na získanie emocionálneho jasna.

Ľudia s emocionálnou autoritou majú často dve nezdravé tendencie:

  1. Tendencia rozhodovať sa rýchlo, lebo emócie sú intenzívne. Často, keď sú na vrchole, alebo na dne emocionálnej vlny. Tu je dobré čakať na emocionálne jasno.
  2. Odsekávať sa od emocionálneho bahna. Je veľmi vhodné si dopriať aj precítiť emocionálne dno. Inak sa nespracované emócie na dne hromadia. Rešpektovať, že ste emocionálna bytosť a všetky emócie potrebujú  vami  prejsť. Aj tie nepríjemné. Len ten proces pozorujte.

Sakrálna autorita (33,5%)

Rozhodovanie generátora so sakrálnou rozhodovacou autoritou je rozhodovanie v reakcii.

Reakcia sa prejavuje ako nárast životnej sily na prichádzajúci podnet. Aura generátora je veľmi magnetická, všetko potrebné si k sebe priťahuje, ak je podnet pre generátora, jeho telo naň zareaguje nárastom životnej sily.

Táto reakcia sa nemusí u každého generátora prejavovať rovnako a tiež jej intenzita nie je rovnaká, čím výraznejší podnet, tým intenzívnejšia reakcia.

Ak som smädná, tak sa ruka načiahne po pohári, neprežívam reakciu nejak extrémne výrazne, skôr ju vnímam ako pohyb tela.

Ak však zbadám bilbord s reklamou na koncert mojej obľúbenej kapely, na ktorej koncert túžim roky ísť, tak moja reakcia je určite oveľa intenzívnejšia.

Reakcia sa prejaví nárastom frekvencie životnej sily, či pohybom tela a to či už na vonkajší, alebo na vnútorný podnet.

Pozor na myseľ, ktorá sa rada zamieša do nášho rozhodovacieho procesu!!!

Často sa nám deje, v nepravom ja, že utekáme do hlavy, hlavne pri silných témach, nedôverovaním svojim sakrálnych reakciám, myslíme si, že mať tému intelektuálne uchopenú prinesie správne rozhodnutie.

Prejav nepravého ja pri sakrálnej rozhodovacej autorite: Napríklad, zbadám bilbord s koncertom mojej obľúbenej kapely, ktorý bude o pol roka a zareagujem, viem, že na ten koncert o pol roka pôjdem, vnímam nárast životnej sily v mojom tele, je tam to JA VIEM, že na ten koncert chcem ísť. Ak urobím rozhodnutie v súlade s mojim reakciou, tak mi koncert prinesie spokojnosť. Ak sa do procesu zapojí moja myseľ, napr. vygooglim, že vstupenky sú moc drahé a ja sa rozhodnem (z mysle),  že na koncert nepôjdem, radšej si ušetrím peniaze, tak v deň koncertu, zaručene tie peniažky ušetrené nemám a ani pocit spokojnosti, že som bola na super koncerte.

Alebo občas sa deje, že sakrál nás zoberie do niečoho v reakcii a naša myseľ frfle.

Napr. sakrál ma zoberie zabehať si do lesa, myseľ frfle, inokedy sa rozhodnem z hlavy, že idem behať, prídem do lesa a nohy nie a nie behať, sakrál mi nedá silu, môžem samozrejme ísť behať, lebo do celého procesu nacpem energiu z hlavy, ale prídem domov unavená a nespokojná.

Ak si dovolím konať v reakcii na nárast životnej sily, prichádza spokojnosť, spokojnosť z toho, že sa životná sila mohla prejaviť.

Sakrálna reakcia nás nie vždy vtiahne do ľahkých vecí, ale vždy nás vtiahne do toho, čo nám patrí, prejav spokojnosti môže byť aj na to, že som zvládla niečo náročné.

Sakrálne centrum nám dáva aj informáciu, že podnet nie je pre nás, vtedy je jeho hlasom a odpoveďou NIE, ak je to tak, DOVOĽTE SI TO!

Sakrál na veľa vecí hovorí nie. Treba sa vymedziť! Skvelá pomôcka sú sakrálne zvuky.

SAKRÁLNA AUTORITA a sakrálne zvuky

Sakrálne centrum má svoj hlas, ktorý nehovorí slovami, ale zvukmi. V reakcii na akýkoľvek vonkajší podnet vám vaša životná sila prostredníctvom zvuku môže povedať, čo je pre vás správne. Na všetko, čo prichádza, čo stretnete môžete reagovať zvukmi.

Jednanie v reakcii je ideálna stratégia pre plynulý a harmonický pohyb vašim životom, stratégia, ktorá vychádza z vašej aury. Reagovať môžete na čokoľvek. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa rozhodovať je pre vás reakcia na uzatvorenú otázku (otázka, na ktorú je odpoveď áno/nie).

Výborná pomôcka pre generátora so sakrálnou autoritou sú sakrálne zvuky.  Sakrálne centrum má hlas, ktorý vyslovuje zvuky. Na zatvorené otázky, teda tie, na ktoré sa dá odpovedať jedným slovom – áno, nie, neviem, sa dá odpovedať aj zvukmi, skôr ako vyslovíme slová. Sakrálny zvuk nastáva sám od seba samostatne, okamžite po vypočutí otázky, bez premýšľania. Ak frekvencia stúpa (napr. uhm)  = áno, ak frekvencia klesá (napr. ee) = nie. Ak poviete  hmm = neviem, berte to ako „ešte nie“. Položenie doplnkových otázok môže viesť k jednoznačnej odpovedi. Predtým, než sa naučíte rozpoznať spoľahlivo reakciu na svojom tele,  sú sakrálne zvuky  dobrá doplnková pomoc. Deti tak odpovedajú úplne bežne a automaticky, len my dospelí od nich chceme, aby miesto uhm, povedali ÁNO J. Prvý rok / dva je lepšie, keď sa nepýtate sám seba, pretože môže odpovedať myseľ. Myseľ môže vnášať kreativitu, ale o čom proces je, nesmie rozhodovať.

Slezinová autorita (9,5%)

Inštinkttívno – intuitívna rozhodovacia autorita, vnútorný hlas pravdy, o ktorý sa môžete oprieť nech sú vonkajšie okolnosti akékoľvek, je  Vaše definované centrum Slezina. Túto rozhodovaciu autoritu má len do 10% ľudí. Ide o to, že sa môžete plne spoľahnúť na svoje inštinkty a intuíciu. Intuícia však hovorí tichým hlasom, na danú tému iba raz, je rýchla, rýchlejšia ako myseľ. Ak sme príliš v „hlave“ môže sa stať, že ju nepočujeme, alebo ju myseľ preargumentuje, ak zaváhame. Ak inštinktívne vnímate, že na konkrétne pozvanie máte reagovať, v tom okamihu máte aj potrebnú energiu.

Kľúčové slová: spontánnosť, inštinktívne okamžité uvedomenie, rozpoznanie, zdravie, prežitie a bezpečie.

Spontánnosť je kľúčová.

Deti sa často stretávajú s procesom podmieňovania, kde vonkajšími autoritami (rodičia, učitelia…) býva ich spontánnosť potláčaná. Často to skončí tak, že ľudia s touto autoritou, robia pravý opak – veľa rozmýšľajú, kým sa rozhodnú, nedovolia si byť spontánni.

Rozhodovacia autorita centra Ego (1,5%)

Vaša autorita sa nachádza v centre Ega (červený trojuholník strede mapy). Slovo Ego neznamená nič negatívneho. Prejavuje sa silou vôle, a keď prehovorí, hovorí: „ja chcem, ja nechcem, ja budem, ja nebudem“ atď. Vo chvíli, keď sa prihovára, sa môže tón vášho hlasu trochu zmeniť. (Môže to byť aj vnútorný hlas.)

Je pre vás správne a dôležité byť zdravo egoistická.  Ego sa pýta: Čo z toho ja budem mať? Na čo mi to bude? Čo mi to dá? Vaša myseľ však môže uprednostňovať ostatných. Učte sa rozlišovať, kedy sa prejavuje vaša vôľa a kedy hovorí myseľ. Život vám hneď ukáže, či ste na správnej ceste, alebo nie.

Ego je motor – energia v tele, môže to až arogantne znieť, ako sa vyjadruje:

JA CHCEM, JA NECHCEM

Ale to je presne to, čo vám patrí. Rozhodovať sa na základe toho, čo vy chcete, k čomu máte vôľu!

 Sebaprojektujúca autorita (2,5%)

Seba-projektovaná autorita prináša hlas k IDENTIFIKÁCII Seba / Identity / G Centra, SMERU A ÚČELU a je zvyčajne sférou projektorov.

Pre mnohých je hlas tohto centra prezentovaný ako hlboké vnútorné poznanie . Možno ste sa dokonca ocitli v situácii, ako hovoríte: „Ja len viem! Neviem prečo alebo ako, ale viem, čo viem.“ Samo-projektovaná autorita je jemná, ale vrodená vnútorná znalosť, že niečo je pre vás, alebo niečo pre vás nie je.  Iba vy môžete skutočne pochopiť tento pocit a nie je vašou zodpovednosťou robiť čokoľvek, len sa s ňou zoznámiť a dôverovať jej. Niektorí ľudia dokonca opisujú fyzický pocit v blízkosti hrudnej kosti, keď majú toto poznanie, ale vy to môžete vnímať inak.

Najlepší spôsob, ako získať zmysel toho, čo vám hovorí vaše vnútorné poznanie, je dať mu HLAS. Porozprávajte sa o tom, ale len s ľuďmi, ktorým plne dôverujete a rozoznávajte, kto je okolo vás, keď to hovoríte, pretože máte veľa otvorených centier. Hovoriť s druhými, nie preto, aby robili rozhodnutia za vás.  Dáva vám to šancu vypočuť si, čo  hovoríte vy, čo cítite, pretože akt hovorenia a potom VYPOČUTIE vašich vlastných slov, vám môže poskytnúť neoceniteľný pohľad na vaše ďalšie kroky týkajúce sa pozvania. Len začnite hovoriť o tom, čo chcete robiť, a potom venujte pozornosť veciam, ktoré hovoríte, že chcete robiť a konať podľa nich. Obíďte myseľ, ktorá  chce analyzovať a riešiť problémy … a nechajte  G centrum (centrum identity) odpovedať na otázky „Urobí ma toto šťastným? Som zamierený správnym smerom? Je to pre mňa určené?“ A potom počúvajte, čo hovoríte. To môže vyžadovať určitú zraniteľnosť, takže sa pokúste hovoriť s ľuďmi, ktorí sú vám blízki. Max s tromi J.

Len cez pozvania, na ktoré vaša vnútorná rozhodovacia autorita zareaguje, môžete prejaviť vaše dary a talenty správne,  žiť naplnený život a byť úspešná (projektorka).

Osobná autorita z prostredia (1,5%)

Váš hlas pravdy sa prejaví v súvislosti s prostredím, v ktorom sa nachádzate. Ak ste dostatočne pozorná, môžete vnímať, či sa to čo robíte / hovoríte stretáva vo vašom okolí so záujmom, alebo nie. Či tomu / vám ľudia venujú pozornosť. Tiež  vám pomáha, keď sa o svojich rozhodnutiach s niekým bavíte a počúvate pritom sám / sama seba. Keď si dovolíte hovoriť o svojom rozhodnutí zdanlivo bez premýšľania a vnímať, ako vám to znie. Záleží na tom, čo hovoríte vy, nie čo hovoria druhí. Tento spôsob rozhodovania možno prakticky uplatniť skôr na väčšie rozhodnutie. Základom správneho fungovania v každodennom živote je preto vaša stratégia – čakať na pozvanie.

Vo vašej mape je veľa vašich darov a talentov práve v otvorených centrách, to znamená, že tieto spiace potenciály sa môžu prejaviť správne len cez spoluprácu s druhými ľuďmi a to tak, že si počkáte na to, kým budete druhými rozpoznaná, že práve vy ste tá osoba, ktorá im vie pomôcť a ak budete komunikovať s blízkymi o tom, ako sa chystáte rozhodnúť, pozorne sa počúvajte a vnímajte vaše okolie, ako na vás reaguje, či je  to pozvanie je pre vás.

Len cez pozvania, na ktoré si počkáte, že budete druhými rozpoznaná, môžete prejaviť vaše dary a talenty správne,  žiť naplnený život a byť úspešná (projektorka).

Lunárna autorita (1%)

Ste tu, aby ste sa spojili s lunárnym cyklom a počkali 28 dní, kým urobíte dôležité rozhodnutia. Pred rozhodnutím uvažujete a diskutujete s vašimi dôverne blízkymi osobami. Práve v rozhovoroch s druhými sa konečne vypočujete a jedného dňa dospejete k hlbokému vnútornému poznaniu, čo je pre vás správne.

Jasnosť prichádza so spoľahlivým a opakovateľným vzorom Mesiaca. Spomaľte a nedovoľte, aby vás vonkajší svet vo vašom procese naháňal.

Ste zrkadlom svojho okolia. Nájsť vaše miesto a vašich ľudí je pre vás podstatné. To vám prinesie potešenie, ľahkosť a radosť na ceste životom a vo vašom 28-dňovom procese čakania. Reflektori sú jediným typom, ktorý majú lunárnu autoritu.