Centrá

Podľa Human designu sa v našom tele nachádza 9 energetických centier, ktoré každé súvisí s určitými oblasťami nášho života. Centrá, ktoré sú v mape vyfarbené, predstavujú to, čo je v nás stále, fixné a nemenné po celý život. Bez ohľadu na to, čím si práve v živote prechádzame. Hovoríme o vnútornej inteligencii nášho tela.

Naopak, centrá, ktoré sú otvorené, nevyfarbené, nedefinované, predstavujú miesta, kde sme otvorení všetkým vplyvom z vonka, sú to miesta, kde neustále dochádza k výmene energií s okolím, práve tu sme ľahko ovplyvniteľní. Od detstva sme vystavení vplyvom z okolia, vytvárame si programy, veľmi silné vzorce správania, podmienenosti, o ktoré sa opierame pri rozhodovaní a tomu hovoríme v Human designe  tzv. „Nepravé ja“. Výsledkom takéhoto rozhodovania je, že v živote narážame, sme  nespokojní, nahnevaní, či zatrpknutí.

Čím viac sa rozhodujeme v súlade s našim dizajnom,  našou vnútornou autoritou, tým viac sa otvorené centrá menia z miest problémových, na miesta nášho rastu. Postupné zbavovanie podmienenosti nám umožňuje viac prejaviť náš potenciál a hlavne, prináša nám viac radosti do života.

Centrá, ako ich vnímam ja

Sakrálne centrum

Je to centrum životnej a sexuálnej sily, energie do niečoho sa zapojiť, niečo tvoriť, budovať. Celá naša planéta je generujúca, spôsob, ktorým sa životná sila prejavuje, je v reakcii, tak ako semienko zasadené do zeme. Každá brána (dar) v tomto centre je brána sily, napr. 27 Brána Starania sa a výživy, dáva človeku v reakcii silu postarať sa a vyživovať seba, či svoj kmeň.

Definované sakrálne centrum

Sakrálne centrum majú definované všetci Generátori, neznamená to však, že majú životnú silu k dispozícii stále, ale prístup k životnej sile majú určitým stabilným spôsobom, v závislosti od presne definovaných dráh a brán v tomto centre a predovšetkým v reakcii. Reakcia je nárast životnej sily, po prepojení sa s podnetom. Ak ma podnet zaujal, tak sa s ním prepojím a to sa prejaví nárastom frekvencie mojej životnej sily, či pohybom tela, zrazu je v tele energia, niečo tvoriť, budovať, do niečoho sa pustiť. Nemusí ísť o realizáciu hneď po reakcii, ale je tu tá energia urobiť záväzok.

Ak zbadám bilbord s koncertom mojej obľúbenej kapely, ktorý bude o pol roka a zareagujem, viem, že na ten koncert o pol roka pôjdem. A prinesie mi to spokojnosť. Ak sa do procesu zapojí moja myseľ, napr. „vygooglim“, že vstupenky sú moc drahé a ja sa rozhodnem,  že na koncert nepôjdem, radšej si ušetrím peniaze, tak v deň koncertu zaručene tie peniažky ušetrené nemám a ani pocit spokojnosti, že som bola na super koncerte.

Otvorené sakrálne centrum

Ak je Sakrálne centrum v mape biele, je otvorené, v tomto prípade prístup k životnej sile nie je stály. Je daný vonkajšími okolnosťami, druhými ľuďmi, či planetárnymi tranzitmi. Dochádza k neustálej výmene energie medzi týmto nesakrálnym typom a generátormi. Otvorenosť môže byť obrovským darom, pretože umožňuje sledovať životnú silu druhých a podľa jednotlivých typov sa ku nej vzťahovať. Manifestor ovplyvňuje životnú silu druhých, Projektor vedie životnú silu a Reflektor ju pozdvihuje. 

Prečo? Pretože vďaka tej otvorenosti (ako cez otvorené okno) doslova vidia, ako ostatní, teda predovšetkým Generátori, nemožne zaobchádzajú so svojou životnou silou.

Doporučenie: odpočívať viac, spať sám, pri únave si je dobré ľahnúť a vzdialiť sa od druhých

Pravé ja otvoreného sakrálneho centra

Pokiaľ má niekto otvorené sakrálne centrum, tak má možnosť vnímať životnú silu druhých a ovplyvňovať životnú silu druhých. Mať zdravý vzťah so svojou životnou silou znamená, nesnažiť sa napodobniť životnú silu Generátorov, ale dovoliť si vnímať svoje hranice, vedieť, kedy dosť je dosť.

Vyťahovať sa k téme životnej sily z miesta svojej stratégie (ideálny spôsob fungovania) a autority (ideálny spôsob rozhodovania).

Nepravé ja

Nepravé ja sa pri otvorenom sakrálnom centre môže prejavovať porovnávaním sa s generátormi, nútiť sa k veľkým výkonom, upracovať sa, neodhadnúť, kedy dosť je dosť.

Aj definované sakrálne centrum sa môže prejavovať v nepravom ja, teda neriadiť sa svojou reakciou, nedôverovaním svojim sakrálnym reakciám, utekaním do hlavy…

Ja často utekaním do hlavy, hlavne pri silných témach.

Solar Plexus

Centrum emócií, vášní, túžob, kríz, konfliktov, citlivosti, náladovosti, blízkosti, vzťahovej inteligencie. Je to centrum uvedomovania si cez pocity.

Esencia spolupráce, ľudský vývoj, to najintenzívnejšie centrum, súvisí s duchovnom, hojnosťou.

Brány tohto centra sú často veľmi veľké témy nášho života.

Definovaný Solar Plexus

Je spojené s pohybom na emocionálnej vlne, s výškami a prepadmi, od nejasnosti k jasnosti, od nervozity ku kľudu. Najsilnejší motor v mape. Mať o niečom emocionálne jasno znamená, že som kľudná, že cítim až fyzickú úľavu, vytratí sa nepokoj, či nervozita, neistota. Ak jasno ešte neprišlo, nie je vhodné sa rozhodovať, ale dopriať si čas.

Prejav definovaného centra Solar Plexu, záleží od konkrétnej dráhy, ktorá ho definuje. Ide o uvedomenie si cez pocity, v kontexte konkrétnej definovanej dráhy. Veľmi všeobecne povedané, ako to cítim, mám na to náladu, nemám na to náladu?

Napr. ak má niekto definovanú dráhu 19- 49 dráhu Zlúčenia a citlivosti, tak je veľmi citlivý na potreby svoje i jeho blízkych (jeho kmeňa), brána 19 Potrieb a potrebuje si nacítiť, či nejakú dohodu prijať, alebo odmietnuť. Len, ak jasne cíti, že má dohodu prijať, bude táto dohoda férová a spravodlivá (Brána 49 Zásad, princípov) a naplní potreby. Nacítiť znamená dopriať si čas. Pretože rozhodnúť sa predčasne, ak ešte jasno neprišlo, alebo ako je človek napr. na vrchole emocionálnej vlny (príliš nadšený) spôsobí, že sa za pár dní môže sám seba pýtať? „Čo tu ja robím, čomu som to povedal áno? Veď na toto vôbec nemám energiu, náladu…

Otvorený Solar Plexus

Otvorený Solar plexus je spojený s veľkou citlivosťou, často však nie je ľahké rozpoznať, či emócie sú moje, alebo som len cez tú otvorenosť (cez to otvorené okno do mňa) preberám a násobím emócie druhých ľudí. Niekedy ľudia s otvoreným Solar Plexom cítia emócie až moc, inokedy je tu citový chlad.

Pravé ja otvoreného centra Solar Plexus

Je v poriadku cítiť emócie, netreba sa však s nimi identifikovať, netreba sa pod ich vplyvom rozhodovať. Znásobujem emócie druhých, ale nebudem ich za nich riešiť. Je v poriadku zažívať aj nepríjemné emócie, aj to môže byť správne. Nebojím sa konfrontácie.

Nepravé ja centra Solar Plexus

Otvorený Solar plexus má tendenciu preberať emócie druhých a rozhodovať sa pod ich vplyvom, preberať zodpovednosť za emócie druhých a snaha ich z toho dostať. Vyhýbať sa prepadom, či konfliktom, žiť iba na vrchole. Vyhýbať sa konfrontáciám.

Môj prejav nepravého ja v centre Solar Plexus

Mám úplne otvorené toto centrum a tým aj obrovskú tendenciu vyhýbať sa konfliktom, neodkomunikovať problém, keď je na to vhodný čas (čiže v reakcii), lebo chcem mať kľud a bojím sa, že by prišiel konflikt. Čo sa však v tele deje? Narastá v ňom nespokojnosť a plní sa moje otvorené centrum Solar Plexu. Mám definovanú bránu 12  v centre Krk, brána Obozretného vyjadrovania. Čo sa však udeje, nespokojnosť sa hromadí, keď už som veľmi nespokojná, vybuchnem, ako keď sa vypustí para z tlakového hrnca a miesto obozretného vyjadrovania „strieľam okolo seba jedovaté slová“. Prejavím svoje emócie tým najhorším spôsobom a s katastrofálnymi následkami. A určite nie Obozretne :).

Tiež mám tendenciu podliehať príjemným emóciám druhých a nechať sa nimi ovplyvniť, nechať sa do nich vtiahnuť, lebo sú veľmi príjemné a mám tendenciu zabudnúť na moju rozhodovaciu autoritu a rozhodnúť sa pod vplyvom príjemnej emócie druhého človeka prenesenej do mňa.

Centrum Slezina

Je centrum uvedomovania si cez inštinkty a intuícii, čo je pre nás zdravé a bezpečné. Zabezpečuje nám zdravé a bezpečné prežitie, dobrý stav tela. Slezina je starostlivá a zodpovedná. Je s ňou spojená spontánnosť.

Definované centrum Slezina

Pokiaľ máme centrum Slezina definované, tak máme fixný spôsob vzťahovania sa k témam tohto centra daný konkrétnou definovanou dráhou. Potenciál silného zdravia, ak sa rozhodujeme v súlade s naším dizajnom, našou stratégiou a autoritou.

Čo je veľmi dôležité, centrum Slezina si je mnoho veci vedomé, to však neznamená, že ak sme si niečoho vedomí, že nám patrí to hneď s druhými zdieľať.

Otvorené centrum Slezina

Dar otvorenosti centra Slezina je v schopnosti energeticky vnímať, či tí druhí sú zdraví a v bezpečí. Preto často lekári a liečitelia majú centrum Slezina otvorené. Otázka vlastného zdravia je otázka balancovania, vyvažovania, či učenia sa, ako sa dobre postarať o svoje telo. Nie cez myseľ, ale cez svoju stratégiu a autoritu.

Pravé ja otvoreného centra Slezina

Strach je neutrálny a slúži k prežitiu, môže byť varovaním, ale nenechám sa ním pohltiť. Vnímam, čo je zdravé a nezdravého sa bez strachu púšťam. Samozrejme, že téma strachu môže byť aj téma definovaného centra Slezina, len u otvoreného centra môže byť prejav intenzívnejší. Bez strachu sa púšťam nefunkčného.

Nepravé ja centra Slezina

Prílišné strachy – o zdravie, o prežitie. Pocit falošného bezpečia a istoty a s tým spojená tendencia ostávať s nefunkčným, v nefunkčných vzťahoch, práci… Príliš mentálne riešiť, čo je zdravé a bezpečné, pritom riešenie je v nasledovaní svojej stratégie a autority.

Napr. definované dráha 34-57 je dráha Sily a archetypu, ktorá hovorí, o schopnosti prežiť, ak si dovolíme konať v reakcii, na základe našej silnej intuícii. Pre mňa skvelý príklad taká antilopa, ktorá pije z nejakej africkej mláčky, je stále bdelá a vníma svoje okolie, citlivá na zvuky a akonáhle sa niečo v kríkoch mihne, jej intuícia jej dá informáciu: Bež. Beží a to jej umožní prežiť. My však často našu intuícii nepočúvame, pustíme do procesu rozhodovania myseľ, ktorá spochybní našu intuíciu. Predstavte si to v prípade našej antilopy, ak by si sa jej do procesu zamiešala myseľ a povedala by si, veď sa ešte napijem, lebo veď zajtra už bude táto mláčka suchá, tak sa toho zajtra zrejme nedožije. A toto často robíme my. Nedovolíme si konať inštinktívne, keď pocítime reakciu na intuitívny podnet.

Moja skúsenosť žitia nepravého ja definovaného centra Slezina

Ja mám definovanú bránu 57 v definovanom centre Slezina a strach z budúcnosti bol obrovská téma môjho života, ktorý ma prevalcoval po rozvode až do úzkostných stavov. Po rozvode som mala pocit, že sama bez manžela neprežijem (samozrejme sa tu pridáva aj téma otvoreného centra Ego, čiže neuvedomovania si vlastnej hodnoty). Žiť v súlade s mojou stratégiou a autoritou mi pomáha sa zbaviť panických atakov a úzkostí.

Nasledovanie našej stratégie a autority nás oslobodzuje od strachov prežívaných v nepravom ja.

Centrum Koreň

Je to centrum fyzického tlaku, adrenalínu, palivo niečo robiť. Tlačí našu energiu, aby sa dostala do pohybu. Aby sme s radosťou a vitalitou išli do sveta, aby sme niečo zažili, niečo robili, niečo si uvedomili.  Nájsť zdravý vzťah k témam tlaku a stresu je možné cez nasledovanie stratégie a autority.

Každá brána je palivo, tlak. 58 – tlak s radosťou zlepšovať, 38 – tlak bojovať za niečo, 54 – tlak k transformácii, 53 – tlak začínať niečo nové, 60 – tlak urobiť zmenu, 52 – tlak zastaviť sa, 19 – tlak napĺňať potreby, 39 – tlak provokovať, 41 – tlak snívať, fantazírovať a cítiť.

Definované centrum Koreň

Pokiaľ máme toto centrum definované, máme stály spôsob vzťahovania sa témam tlaku a stresu podľa konkrétnej dráhy, ktorá toto centrum definuje.

Napr. pri definovanú dráhu 19-49 Zlúčenia a citlivosti, ktorá spája bránu 19 – potrieb a bránu 49 Zásad a revolúcie, máte v sebe tlak získavať druhých k podpore a napĺňaniu potrieb, alebo podporujete druhých v napĺňaniu ich potrieb.

Otvorené centrum Koreň

Je o veľkej citlivosti na tlak a stres. Dar je vidieť ako zvládajú, či nezvládajú stres tí druhí a tým aj možnosť stať sa špecialistom na to, ako zvládať stres, teda predovšetkým, ako ho môžu lepšie zvládať druhí. Kto tlači príliš, kto má v sebe radosť a vitalitu.

Pevná pôda pod nohami je Stratégia a Autorita.

Nepravé ja centra Koreň

Snaha zbaviť sa stresu, napríklad rýchlo všetko urobiť, aby ma už nečakali žiadne nevybavené úlohy, mať čistý stôl, to je však nekonečný boj, keďže akonáhle vyprázdnim stôl, okamžite sa zaplní novými úlohami. Tiež podliehanie stresu, ak sa úlohy hromadia.

Riešenie je v stratégii a autorite. Len cez ne rozpoznáme, ktorý tlak je správny a je tým správnym palivom, ktoré môžeme použiť a ísť do akcie.

Prejav môjho nepravého ja centra Koreň

Mám definovanú bránu 60, Bránu prijatia obmedzení. Nie vždy mám trpezlivosť prijať obmedzenia, som natlakovaná a iniciujem, púšťam sa do začiatkov, brána 53, ktorú vôbec nemám definovanú (čiže nie je mojim darom a nepatrí mi ju žiť), mám definovanú bránu 42 Rastu a dokončovania. Ak iniciujem, tak miesto spokojnosti, že som veci dokončila, som ešte viac v strese, lebo sa mi nedarí dokončiť začaté.

Keď sa mi hromadia obmedzenia, tak som viac a viac vystresovaná.

Dokonca sama seba dokážem zaúkolovať tak, že sa vystresujem. Sama sebe dávam úlohy, ktoré nie je vôbec nutné v dni splniť a tlačím na seba, aj keď mi na ne sakrálne centrum neprepožičalo energiu. Napríklad si v pondelok poviem, že si pripravím výklady na celý týždeň a pristihnem sa pri tom, že už v tom nie je radosť a láska, pritom, ak by som to nechala tak a pripravila sa v reakcii, tak si to užívam a milujem to.

Milujem sadnúť si k príprave nového výkladu. To príjemné napätie, očakávanie ako detektíva, čo sa mi po zadaní dátumu do softvéru objaví? Aká mapa? Čo všetko mi o dotyčnom prezradí? Vždy rozpráva iný príbeh. Čím viac sa do mapy ponorím, tým viac vidím. Vidím tú krásnu jedinečnosť, ale často aj zraniteľnosť osoby, ktorá sa mi s dôverou zverila a aj dlhé mesiace trpezlivo čaká, kým sa ku mne dostane na výklad. Samozrejme, ak si sadám k príprave výkladu v súlade s mojou stratégiou a autoritou a nie keď sama seba zaúkolujem z otvoreného centra Koreň. To som napätá a vystresovaná, že sa mi nedarí.

Ak konám v reakcii, tak sa mi darí a som spokojná.

Nepravé ja úplne otvoreného centra Koreň

Moja dlhoročná skúsenosť s bývalým manželom, s otvoreným centrom Koreň, ktorý si často vôbec neuvedomuje, že stresuje a do tohto stresu vťahuje aj všetkých naokolo. Nestihnúť lietadlo, meškať niekoľko hodín na akékoľvek stretnutie, rodinné, či pracovné, sa mu deje úplne bežne. Keď sme cestovali na dovolenky s priateľmi, viac rodín, viac autami, stretávali sme sa o 5,30h ráno, jemu som radšej povedala, že sa stretávame o 4,00h, inak nás ostatné rodiny museli dlho čakať, z čoho sme boli všetci okolo neho vystresovaní.

Centrum Ego

Je to centrum našej vôle, hodnoty, sebahodnoty a potreby mať kontrolu nad materiálnou stránkou nášho života. Naše ego zaujímajú svetské témy. Ako prežiť cez zabezpečenie materiálnych potrieb, 40 – vôľa niečo urobiť, 26 – schopnosť predať sa a tak zabezpečiť kmeň, 51- vôľa byť v niečom prvý, najlepší, 21- prekúsavať sa cez prekážky a polepšiť si. Tlak niečo mať, niečo znamenať, niečo dokázať, mať väčšiu hodnotu.

Definované centrum Ega

Silná vôľa k dispozícii daná konkrétnou definovanou dráhou.

Napr. Dráha 21-45, dráha Peňazí a materialistu, kontroly, je o veľkej vôli prekúsať sa, aby niečo mala, aby bola nezávislá, aby mala kontrolu (brána 21) nad svojim životom. Zabezpečiť sa a pritom sa neupracovať.

Dráha 44-26 Dráha odovzdania a vysielača, Brána 26 je o vôli predať sa, svoju správu, tak aby ostatní za to zaplatili s využitím brány 44, čo je brána Bdelosti a stretávania, brána osobného manažéra, niekoho, kto má dar inštinktívne rozpoznať dary a talenty druhých ľudí a tým aj schopnosť odovzdať druhým svoju správu tak, aby bola prijatá a aby za ňu boli ochotní zaplatiť.

Otvorené centrum Ega

Dar vnímať, či druhí majú vôľu, či ju používajú správnym spôsobom. Sledovanie, čo a kto má hodnotu. Veľká citlivosť na témy centra Ega, veľká téma sebehodnoty. Co má hodnotu rozpoznáme len cez našu stratégiu a autoritu. Naša autorita nám dá informáciu, čo je pre nás hodnotné a čo nie.

Pravé ja otvoreného centra Ego

Vlastná hodnota vôbec nie je téma, ktorej treba venovať pozornosť. Poznám svoju hodnotu a nepotrebujem ju druhým dokazovať. Nechať druhých, nech oni dokazujú, či sú hodnotní, že majú hodnotu pre mňa. Teda správna otázka je: Čo má pre mňa hodnotu? Kto má pre mňa hodnotu? A nie, či ja som hodnotná!

Nepravé ja centra Ega

Otvorené centrum Ega má častú tendenciu spochybňovať svoju hodnotu, podhodnocovať sa a dokazovať ju druhým a sebe, dávať sľuby, robiť silné záväzky aj keď naša autorita kričí NIE. Dokazovanie je hlboko nevedomá vec (neodsudzovať sa za to, že sa opäť snažím dokazovať svoju hodnotu druhým, či spochybňujem svoju hodnotu…). Definované ego zle znáša ak mu otvorené ego neustále dokazuje svoju hodnotu. Má to opačný dopad.

Definované centrum Ega má tiež tendenciu prejavovať sa v nepravom ja, často je to upozadňovanie samého seba.

Veľká téma v otvorenosti v mape: všetci chceme prežiť, všetci sa chceme zabezpečiť.

Prejav môjho nepravého ja centra Ego

Mám úplne otvorené centrum Ega, dlhé roky som si vôbec neuvedomovala, že sa usilujem byť tá dobrá, dobrá dcéra, dobrá partnerka, dobrá mama, byť tá najlepšia, mať život pod kontrolou, robila som, čo kto odo mňa chcel a vôbec som sa neodvážila povedať nie, ani mi nenapadla taká možnosť. Až keď som si uvedomila, že napriek tomu, že robím všetko, čo sa odo mňa očakáva, ja nie som šťastná a spokojná. Keď som spoznala Human design a zistila som, ako sa mám správne a zdravo rozhodovať, podľa vlastnej reakcie, tak som si dovolila meniť tento vzorec.

Nejde to vždy, sú ešte programy, ktoré mám veľmi silno zakorenené, napr. ak chcem byť ľúbená, musím byť tá dobrá a tento program sa mi podvedome štartuje v partnerských vzťahoch, čiže ešte stále sa dostávam do situácií, že idem proti sebe, že robím, čo chce partner a nie ja. Lebo mám podvedomý strach, že prídem o lásku. Ale lepší sa to :).

Tiež mám tendenciu byť súťaživá a snahu byť najlepšia, počas našich online lekcií štúdia Human designu som veľmi zle znášala, ak som nebola najlepšia, ak niekoho príprava bola lepšia, musela som sa ísť po hodine prejsť von, aby som to celé rozdýchala. Pritom vedome si uvedomujem nezmyselnosť tejto súťaživosti. Napriek tomu ma veľmi výrazne zasahovala na nevedomej, či podvedomej úrovni.

G Centrum

Centrum našej identity, smerovania, ako to máme s láskou a sebaláskou. Ten náš stred. Naše vyššie ja.

Definované G centrum

S definovaným G centrom stabilne vnímame samého seba. Nemusíme vedieť kto sme a kam smerujeme, nie je to „naša“  téma, neriešime ju. Nie že by som vedela, kto som a kam smerujem, ale nejak to neriešim.

Ak mám zadefinovanú dráhu 34-10, Skúmania a nasledovania vlastných presvedčení, v reakcii viem, do čoho ísť, ktoré presvedčenia nasledovať, dám do toho všetku svoju silu a celú svoju identitu. Urobím to po svojom, brána 10 Správania JA.

Dráhy, ktoré definujú G centrum a centrum Krk sú často veľmi ukecané a to im môže spôsobiť komplikácie, ak nenasledujú svoju stratégiu a autoritu. Je tam tá snaha prejaviť (centrum Krk – centrum Krk – centrum nášho prejavu) svoju identitu.

Otvorené G centrum

Má úžasný dar vnímať, cez tú svoju otvorenosť, kto sú tí druhí. Či tí druhí vedia, kto sú, kam smerujú, či sú šťastní, ako to majú s láskou. A vedia veľmi dobre vnímať, kto nie je sám sebou.

A tiež majú dar prispôsobiť svoju identitu druhým. Menia sa ako chameleóni. Ochutnávajú rôzne identity, majú možnosť užiť si množstvo rolí.

Keďže je toto centrum otvorené, tak je veľmi dôležité, obklopovať sa ľuďmi, s ktorými sa cíti otvorené G centrum dobre a byť v prostredí, kde je mu dobre. Ak to tak nie je, rešpektovať svoju stratégiu a autoritu, necítim sa tu dobre (ak mám definovaný Solar plexus), idem preč.

Nepravé ja otvoreného G centra

Práve možnosť ochutnávať množstvo rolí môže spôsobiť, že človek s otvoreným centrom G hľadá tú jednu svoju identitu, hľadá tu svoju stabilitu. Hľadá odpoveď na otázku: „ Tak ktorá som to vlastne ja? To som sa pretvarovala, keď som sa s tým človekom správala úplne inak ako s tým druhým?“ Tá snaha o nájdenie jednej fixnej identity, môže spôsobiť pripútanosť k niekomu konkrétnemu, k niečomu konkrétnemu, napr. sa identifikujem s niekoho myšlienkami. Téma neustáleho hľadania, kto som.

Pravé ja otvoreného G centra

Vychutnávam si množstvo rolí, užívam si tie rôzne identity a vnímam, či mi je s druhými dobre a v prostredí dobre. Nepotrebujem sa identifikovať s nikým a s ničím. Ak sa s niekým, alebo niekde necítim dobre, dovolím si odísť. S kým budem a kde budem si vyberám podľa mojej stratégie a autority. Takto budem v správny čas na správnom mieste, A to mi prinesie lásku do života.

Stratégia a autorita nás dovedie na miesto kde nám je dobre a s kým sme, flexibilita identít. Obliekať sa mnohými spôsobmi…

Centrum Hlava

Je to centrum našich myšlienok, o čom premýšľame, centrum inšpirácie, ale i mentálneho tlaku.

Definované centrum Hlava

Ak máme toto centrum definované, tak mentálny tlak je stabilný a daný konkrétnou definovanou dráhou. Zaujímajú nás napr. konkrétne témy a rozmýšľame o nich určitým fixným spôsobom. Pretože, ak máme definované centrum Hlava, tak máme definované aj centrum Adžna, centrum, ako premýšľame. Premýšľame a snažíme sa nájsť odpovede na naše pochybnosti, zmätok a otázky, snažíme sa niečo pochopiť, brána 64 – prežitú skúsenosť, brána 61 – skúmať záhady, tajomstvá a vnútorne pravdy a brána 63 – spochybniť a skúmať budúce možnosti.

Otvorené centrum Hlava

S otvoreným centrom hlava, to čo sledujeme je inšpirácia, čo a kto je inšpiratívny, inšpirácia prichádza z vonka. Samozrejme, je to aj hlava plná myšlienok, ku ktorému sa potrebujeme vztiahnuť z našej autority, napr. či nás niečo pozve, alebo v  reakcii rozlíšim, čo je len zaujímavé a čo je ozaj inšpiratívne. Čomu sa naozaj venovať? To je téma pravého ja.

Nepravé ja otvoreného centra Hlava

Chcieť pochopiť všetko, jednať na základe myšlienok, honba za odpoveďami, strácanie sa v myšlienkach. Často strácanie času rozmýšľaním o samom sebe, názoroch druhých ľudí, či hľadaní riešení v hlave. Čo je dôležité nenájdene v hlave, naše problémy nevyriešime v hlave, ale v nasledovaní našej stratégie a autority.

Ja mám otvorené centrum Hlava, ľahko som sa nechala v minulosti ovplyvniť názormi druhých ľudí, hlavne ak som ich považovala za autority a ak prinášali rozumove odôvodnenia (brána 24) na moje otázky, na záhady, tajomstvá a vnútorné pravdy, brána 61 (ktorú mam definovanú), vzdala som sa svojej vlastnej autority.

Aj teraz ma ešte v ťažkých emočných chvíľach ešte vtiahne moje úplne otvorené centrum Solar plexu a úplne otvorené centrum Ega do ich veľkých tém, v otvorenom centre Hlavy, premýšľam (šrotím, to lepšie vystihuje) o tom, že som nebola dosť dobrá, že nie som dosť dobrá a preto sa mi rozpadol partnerský vzťah… Čo je ale úplný nezmysel a keď sa k téme rozchodu vztiahnem z mojej stratégie a autority a vnímam spokojnosť a úľavu, ktorú, v konečnom dôsledku, po rozchode cítim, tak viem, že je všetko v poriadku, že to sa len Nepravé JA snaží ísť tie svoje zášklodnícke programy.

Centrum Adžna

Centrum ako premýšľame, ako uchopíme myšlienky do odpovedí, názorov, predstáv, vhľadov… Je to centrum nášho uvedomovania si cez myšlienky. Centrum, ktoré uchopí a spravuje všetko, čo nám víri v centre Hlava.

Definované centrum Adžna

S definovaným centrom Adžna máme stály spôsob premýšľania, daný konkrétnou definovanou dráhou. Sú témy, ktoré sú pre nás zaujímavé, sú témy, ktoré zaujímavé nie sú a vôbec ich neriešime.  Niekto premýšľa o minulosti, niekto rieši záhady, tajomstvá, iný všetko spochybňuje, kým si to neoverí, iný vníma detaily a fakty a formuje na základe nich pevné názory. Toto centrum prináša inšpirácie, rozumové odôvodnenia, silné názory, logické odpovede, vhľady, predstavy a tie potom v správnom čase prejaví, cez centrum Krk.

Otvorené centrum Adžna

S otvoreným centrom Adžna nemusíme mať na všetko názor a nemusíme mať všetko intelektuálne uchopené. Napríklad, ak má niekto definované centrum Solar Plexu a otvorené centrum Adžna, je úplne v poriadku cítiť, ako sa o niečom rozhodnúť a nemusí tam byť intelektuálne uchopenie, že prečo. Proste cíti, že to je niečo na čo má náladu, energiu… Netreba sa snažiť mať všetko intelektuálne uchopené.

Nepravé ja centra Adžna

Snaha mať na všetko odpovede, pôsobiť navonok sebaisto, hlavne pri otvorenom centre Adžna je prejav nepravého ja.

Často si myslíme, že myseľ (Hlava + Adžna) sú rozhodovacia autorita. Konáme podľa toho, čo si myslíme, prípadne, podľa toho, čo si myslia druhí. Veľmi častý prejav nepravého ja, pri definovaných dráhach medzi centrom Hlava a Adžna, rozhodovanie sa z mysle.

Centrum Krk

Je to centrum našej komunikácie, kde sa naše slová mena v činy, ako sa prejavujeme. Centrum, kde sa všetko prejavuje. Je to už ten „koniec trúbky“, kde to všetko ide von. Kde to už nevieme kontrolovať, kde to už len dáme von. Niekedy je považovaný za autoritu, len preto, že niekto niečo povedal, neznamená, že sa to udeje, keď niekto povedal, že takto a takto to má byť, neznamená, že to tak naozaj bude. Riešiť veci mentálne nie je cesta.

Spôsob nášho prejavu sa líši podľa toho, či máme centrum Krk definované, alebo otvorené.

Definované centrum Krk

S definovaným centrom Krk máme fixný a stabilný spôsob prejavu, podľa definovaných brán a dráh. Niekto je skvelý rozprávač, brána 56,  ktorý zaujme svojimi skúsenosťami, či predstavami, iný sa vyjadrí len občas, ak má dráhu 34-20 a jediná definovaná brána v centre krk je brána 20, tak skôr koná ako reční, ale ak sa prejaví v reakcii, tak to stojí za to.

Spôsobov nášho prejavu je ozaj veľa, centrum Krk je centrum s najväčším množstvom definovaných brán a dráh, téma komunikácie a nášho prejavu je to, čo ide tu a teraz do popredia, či už vo vzťahoch pracovných, alebo osobných.

Otvorené centrum Krk

Spôsob prejavu pri otvorenom centre Krk je veľmi flexibilný, je tu tlak prejaviť sa (mala by som niečo povedať), pritiahnuť pozornosť, často cez hovorenie príliš skoro, či téma strachu, čo a ako povedať? Riešenie prináša nasledovanie svojej stratégie a autority.

Pravé ja otvoreného centra Krk

Nemusím hovoriť, je úplne v poriadku mlčať a počkať, kým ma situácia vyzve k prejavu, je veľmi vhodné hovoriť ako druhá.

Nepravé ja centra Krk

Samozrejme najdôležitejšia je otázka načasovania nášho vyjadrenie, či máme centrum Krk definované, alebo otvorené, často sa prejavujeme skôr ako je vhodné.

Napr. s definovanou dráhou 43-23 Štruktúrovania, jedinečnosti, alebo od génia k podivínovi, môže byť rovnaké vyjadrenie vhľadu vnímané ako geniálne, alebo podivné, všetko záleží od správneho načasovania, čiže ideálne, ak sa prejavíme, až keď naša autorita hovorí áno.

Popísať jednotlivé centrá a ich prejavy oddelene od konkrétnej mapy je len veľmi všeobecný popis, keďže každá mapa práve cez spojenie jednotlivých darov a talentov, cez spojenie definovaných dráh a brán rozpráva svoj jedinečný príbeh, s celým spektrom možných prejavov, od úžasného potenciálu prejaviť svoje jedinečné dary, až po obrovské množstvo odtieňov prejavov našich tieňov.

S láskou k Human designu, Daniela ♥