Typy

Human designu delí  ľudí na štyri základné energetické typy. Z ktorých každý má jedinečnú auru, jedinečný spôsob fungovania a jedinečnú úlohu na tomto svete.

Najviac rozšírený typ je GENERÁTOR. Je ich cca 68% populácie. Celá planéta je generujúca. Jeho energetické fungovanie je ako prepojenie semienka s pôdou a vodou a jeho následný rast. Tak funguje generátor. Čaká na vhodný podnet, s ktorým sa prepojí a následne jeho telo zareaguje nárastom životnej sily a generátor je pripravený budovať a tvoriť.

K tomu však potrebuje aj ďalšie energetické typy, ktoré mu ukážu, čo je potrebné vybudovať, o to sa postará energetický typ MANIFESTOR, ktorý prináša úplne nové poznanie, čo je potrebné vybudovať, hovoríme, že iniciuje. Jeho energia je však veľmi silná, jangová a tak generátori, ktorí nemajú radi zmenu potrebujú PROJEKTORA.

Energetický typ, ktorý je večným študentom, pozorovateľom sveta, ktorý vie ako prepojiť manifestora a generátora. Projektor, ak si počká na pozvania, keď ho druhí rozpoznajú, vie úžasne poradiť. Na to, aby bol celý proces zavŕšený a ukončený je potrebný REFLEKTOR.

Tých je iba 1,5%. Ako zrkadlo reflektuje, odráža energie nás ostatných, čím nám ukazuje, že je čas posunúť sa ďalej na vyššiu úroveň.

Krásny príklad je pyramída. Manifestor príde a povie: „ Postavte pyramídu“. Projektor povie ako. Generátor ju postaví. Reflektor nám dá informáciu, že je pyramída  postavená, môžeme sa posunúť ďalej. Takže každý energetický typ má svoje miesto a poslanie.