Konzultácia Human design

Ak chcete získať viac informácií o vašom dizajne, ísť do väčšej hĺbky, ak už výklad máte a nie je pre vás úplne uchopiteľný, prípadne sa potrebujete pozrieť na nejaký aktuálny problém vo vašom živote, je  konzultácia ideálnym riešením.  Termíny dohodneme individuálne, podľa naliehavosti vašich tém.

Cena konzultácie za 1h: 

150,00