Čo je Human Design

Human design je jedinečný systém, ukazuje nám naše dary a talenty, potenciál, kde môžeme zažiariť, ale tiež aj miesta a oblasti možných problémov, kde sme otvorení vonkajšiemu svetu, miesta, ktorým hovoríme škola života, kde môžeme rásť a získavať životnú múdrosť. Human design prináša človeku mnohé cenné informácie, asi najväčšiu hodnotu má tá, aký je náš hlas pravdy, ktorý nám umožňuje robiť rozhodnutia tak, že sa z miest problémov stávajú oblasti nášho rastu. Human design ponúka pochopenie, prečo v určitých oblastiach narážame a hlavne ponúka možnosť ako to zmeniť.

„Human design mi umožnil pochopiť moju jedinečnosť, prijať a rešpektovať odlišnosti druhých ľudí.“

Informácie, z ktorých sa vychádza, sú presný dátum, čas a miesto nášho narodenia. Z týchto vstupných údajov sa vygeneruje jedinečná mapa pre každého z nás. Je mapou dopravného prostriedku, v ktorom sa v tomto  živote vezieme,  mapuje spojenia medzi jednotlivými energetickými centrami nášho tela a potenciál, s ktorým sme prišli na tento svet. Všetko sa to deje na energetickej úrovni.

Typy

Human designu delí  ľudí na štyri základné energetické TYPY. Z ktorých každý má jedinečnú auru, jedinečný spôsob fungovania a jedinečnú úlohu na tomto svete.

Centrá

Podľa Human designu sa v našom tele nachádza 9 energetických centier, ktoré každé súvisí s určitými oblasťami nášho života. CENTRÁ, ktoré sú v mape vyfarbené, predstavujú to, čo je v nás stále, fixné a nemenné po celý život. Bez ohľadu na to, čím si práve v živote prechádzame. Hovoríme o vnútornej inteligencii nášho tela.

Naopak, centrá, ktoré sú otvorené, nevyfarbené, nedefinované, predstavujú miesta, kde sme otvorení všetkým vplyvom z vonka, sú to miesta, kde neustále dochádza k výmene energií s okolím, práve tu sme ľahko ovplyvniteľní. Od detstva sme vystavení vplyvom z okolia, vytvárame si programy, veľmi silné vzorce správania, podmienenosti, o ktoré sa opierame pri rozhodovaní a tomu hovoríme v Human designe  tzv. „Nepravé ja“. Výsledkom takéhoto rozhodovania je, že v živote narážame, sme  nespokojní, nahnevaní, či zatrpknutí.

Autority

Čím viac sa rozhodujeme v súlade s našim dizajnom,  našou vnútornou autoritou, tým viac sa otvorené centrá menia z miest problémových, na miesta nášho rastu. Postupné zbavovanie podmienenosti nám umožňuje viac prejaviť náš potenciál a hlavne, prináša nám viac radosti do života.

Podľa toho, ktoré centrá sú v našej mape definované, vyfarbené, teda podľa toho, čo je v nás fixné a stabilné je možné presne určiť náš vnútorný hlas pravdy, našu AUTORITU. Autorít je sedem rôznych. Na výklade sa dozviete, aká je tá vaša a ako ju efektívne používať. Rozhodovať sa v súlade s našou autoritou znamená rešpektovať vnútornú inteligenciu nášho tela, energiu nášho tela, žiť v súlade s našim designom. Takéto rozhodnutia nás vedú životom hladšie, dokážeme naplno využiť náš potenciál, naše dary a talenty, čo nám prináša kľud a mier, spokojnosť,  úspech či radosť, podľa toho, aký sme energetický typ.

Brány a dráhy

Spojnice, medzi jednotlivými centrami označujeme ako dráhy a čísla v jednotlivých centrách sú brány. Vyfarbené, definované dráhy a brány v mape predstavujú naše  dary a talentyNiektorých našich darov a talentov sme si vedomí, tie sú v mape označené čiernou farbou, sú však aj také, ktoré sa u nás prejavujú bez nášho vedomia, tie sú červené. Výklad dáva možnosť sa aj o týchto našich daroch a talentoch dozvedieť viac.

BRÁNY HUMAN DESIGNU

DRÁHY HUMAN DESIGNU

Daniela Bederková: Rozhovor o Human designe