Výklady

VIAC AKO 1000 SPOKOJNÝCH KLIENTOV MÁ UŽ ODO MŇA

VÝKLAD HUMAN DESIGNU.

❤️ ĎAKUJEM ❤️

Moje vyznanie

Human design milujem. Milujem sadnúť si k príprave nového výkladu. To príjemné napätie, očakávanie ako detektíva, čo sa mi po zadaní dátumu do softvéru objaví? Aká mapa? Čo všetko mi o dotyčnom prezradí? Vždy rozpráva iný príbeh. Čím viac sa do mapy ponorím, tým viac vidím. Vidím tú krásnu jedinečnosť, ale často aj  zraniteľnosť osoby, ktorá sa mi s dôverou zverila a aj dlhé mesiace trpezlivo čaká, kým sa ku mne dostane na výklad.

Za tie roky, čo výklady ponúkam, som zistila, že jeden výklad za deň je láska, dva sa dajú a tri sú zabijak. A preto moje milé, preto moji milí, v mojom kalendári je vždy miesto pre jeden výklad denne. Rešpektujem moju energiu, moje nastavenie, to je presne tá podstata,  žiť svoj dizajn,  takto ma to baví, takto ma to napĺňa, takto som  spokojná. Som veľmi vďačná a šťastná žena. Ďakujem.

S láskou k Human designu ❤, Daniela

Čo je potrebné k výkladu?

Ak máte záujem o výklad, je potrebné vedieť: dátum, presný čas (najlepšie hodinu aj minúty) a miesto narodenia.

Ako prebieha výklad?

Na základe vstupných údajov, po vygenerovaní vašej mapy, pripravím výklad, ktorý na spoločnom online stretnutí preberieme. Súčasťou ceny výkladu je vždy aj zvuková nahrávka. Ktorá je veľmi užitočná, umožní vám vrátiť sa ku vášmu výkladu v budúcnosti.

Čo nasleduje po výklade?

Po výklade máte možnosť začať viac vnímať svoje telo na energetickej úrovni a nie len to, máte možnosť začať si uvedomovať aj tie dary a talenty, ktorých ste si dovtedy vôbec neboli vedomí, pretože výklad nám umožňuje nazrieť i na tieto naše stránky. Tu je príležitosť  na veľký experiment, začať viac reagovať na naše telo a menej sa riadiť mysľou, či tými veľmi silnými programami, ktoré sme si postupne od detstva zafixovali. Postupne si krôčik po krôčiku dovoliť byť sama (sám) sebou. Samozrejme, že to nejde zo dňa na deň, je to proces, postupne sa viac spojiť so samým sebou a stať sa tou jedinečnou osobou, ktorá žije naplno svoj potenciál.

Čo výklad priniesol mne?

Human design mi za posledné roky výrazne zlepšil kvalitu života. Z večne nespokojnej a nešťastnej osôbky, ktorou som bola, sa stala žena, ktorá si užíva každý jeden deň. Som zdravá a plná energie plniť si svoje sny a túžby.  Samozrejme i teraz som občas unavená, nespokojná, ak nerobím to, čo je v súlade s mojou stratégiou a autoritou. Vtedy viem, že ako generátorka sa mám vrátiť do svojho stredu, čakať a reagovať. Na čo mám reagovať mi napovie môj jedinečný vnútorný hlas pravdy, moja autorita.

Ako mimoriadnu vzácnosť vnímam aj poznanie dizajnu mojich najbližších a hlavne detí, viem ich lepšie chápať a rešpektovať ich jedinečnosť.  Nenápadne  ich učím poznávať  ich vlastný dizajn,  vnútorný hlas pravdy, ich dary a talenty, aby dokázali robiť tie najlepšie rozhodnutia, boli šťastní a spokojní.

Aké varianty výkladov ponúkam? A aká je ich cena?