Špeciálna ponuka – výklad bez online stretnutia

Stávajú sa situácie, keď z rôznych dôvodov, zdravotných, rodinných, časových, či technických, nemáte možnosť absolvovať online výklad.

Aj v tomto prípade, mám pre vás zaujímavé riešenie a to získať nahrávku vášho výkladu bez online stretnutia. Pošlem vám písomnú časť výkladu

a zvukovú nahrávku, kde vám poskytnem základný výklad vašej mapy. Následne máte možnosť položiť mi doplňujúce otázky mailom.

 

Novinka – video nahrávka

Pre ľahšiu orientáciu počas výkladu, vám pošlem i video nahrávku výkladu, kde vás vizuálne sprevádzam vašou mapou.

 

Cena výkladu bez online stretnutia, zahŕňa zvukovú nahrávku + video nahrávku + písomné zhrnutie:

189,00