Autority

Autority

Podľa toho, ktoré centrá sú v našej mape definované, vyfarbené, teda podľa toho, čo je v nás fixné a stabilné je možné presne určiť náš vnútorný hlas pravdy, našu autoritu. Autorít je sedem rôznych. Na výklade sa dozviete, aká je tá vaša a ako ju efektívne používať. Rozhodovať sa v súlade s našou autoritou znamená rešpektovať vnútornú inteligenciu nášho tela, energiu nášho tela, žiť v súlade s našim designom. Takéto rozhodnutia nás vedú životom hladšie, dokážeme naplno využiť náš potenciál, naše dary a talenty, čo nám prináša kľud a mier, spokojnosť,  úspech či radosť, podľa toho, aký sme energetický typ.