Centrá

Centrá

Podľa Human designu sa v našom tele nachádza 9 energetických centier, ktoré každé súvisí s určitými oblasťami nášho života. Centrá, ktoré sú v mape vyfarbené, predstavujú to, čo je v nás stále, fixné a nemenné po celý život. Bez ohľadu na to, čím si práve v živote prechádzame. Hovoríme o vnútornej inteligencii nášho tela.

Naopak, centrá, ktoré sú otvorené, nevyfarbené, nedefinované, predstavujú miesta, kde sme otvorení všetkým vplyvom z vonka, sú to miesta, kde neustále dochádza k výmene energií s okolím, práve tu sme ľahko ovplyvniteľní. Od detstva sme vystavení vplyvom z okolia, vytvárame si programy, veľmi silné vzorce správania, podmienenosti, o ktoré sa opierame pri rozhodovaní a tomu hovoríme v Human designe  tzv. „Nepravé ja“. Výsledkom takéhoto rozhodovania je, že v živote narážame, sme  nespokojní, nahnevaní, či zatrpknutí.

Čím viac sa rozhodujeme v súlade s našim dizajnom,  našou vnútornou autoritou, tým viac sa otvorené centrá menia z miest problémových, na miesta nášho rastu. Postupné zbavovanie podmienenosti nám umožňuje viac prejaviť náš potenciál a hlavne, prináša nám viac radosti do života.