Dráhy

Prehľad dráh Human designu

1 – 8 Inšpirácie / Tvorivého vzoru

Jedinečný a tvorivý prejav, inšpirujúci druhých.

 

2 – 14 Tepu / Držiteľa kľúčov (Prezývka: Smeru)

Vnímanie, akým smerom sa vydať. Ukazovanie smeru druhým.

 

3 – 60 Zmeny / Energia, ktorá kolíše a zahajuje – pulz

Meníte všetko, čoho sa dotknete. Melanchólia a tvorivosť.

 

4 – 63 Logiky / Myšlienkovej ľahkosti zmiešanej s pochybnosťami

Spochybňovanie logiky, otázky a odpovede.

 

5 – 15 Rytmu / Plynutia v prúde („Bytie v prúde“)

Jedinečný rytmus (načasovanie), ktorý umožní plynúť vám aj vášmu okoliu.

 

6 – 59 Dôverná blízkosť / Rozmnožovanie

Schopnosť byť veľmi blízky s druhými. Tvorivosť.

7 – 31 Alfy / Vedenie k dobru či zlému

Vodca a vrodená autorita, dar vplyvu a vedenia.

9 – 52 Sústredenia / Odhodlania

Koncentrácia na detaily a ideálne na jednu vec, ktorú práve robíte.

10 – 20 Prebúdzanie / Zaviazanie sa k vyšším princípom

Potreba byť sám / sama sebou, nech to znamená čokoľvek.

10 – 34 Skúmanie / Nasledovanie vlastných presvedčení

Zdravá sebe-strednosť, tvorivosť a sebaláska.

10 – 57 Zdokonalenej formy / Prežitia

Zdokonaľovanie seba a okolitého sveta, cit pre krásu.

11 – 56 Zvedavosti / Hľadača

Celoživotné hľadanie a zdieľanie svojej zvedavosti s ostatnými.

12 – 22 Otvorenosť / Spoločenská bytosť

Tvorivé vyjadrenie nálad a emócií, ktoré otvára druhých k zmene.

13 – 33 Svedka / Márnotratný syn (Zmúdrenie)

Sledovanie okolitého sveta a zdieľanie toho, čoho ste bol/a svedkom.

16 – 48 Vlnovej dĺžky / Talentu

Talentované vyjadrenie hĺbky, opakovanie vedúce k majstrovstvu.

17 – 62 Prijatia / Organizačnej bytosti

Vnímanie všetkých detailov a organizačný talent.

18 – 58 Súdu / Nenásytnosti (Nespokojnosti)

Neustály tlak k náprave a zlepšovaniu okolitého sveta.

19 – 49 Zlúčenia (Syntézy) / Citlivosti

Citlivá podpora v napĺňaní potrieb druhých. Bezpečie, jedlo, dotyky.

20 – 34 Príťažlivosti (Charizmy) / Kde sa myšlienky musia premeniť na činy.

Neustály pohyb, nezávislé jednanie, schopnosť ihneď niečo urobiť.

20 – 57 Mozgovej vlny / Prenikavého uvedomenia

Intuitívne prispôsobenie sa danej situácii. Improvizácia.

21 – 45 Peňazí / Materialista (Prezývka: Vzdelania, Kontroly)

Potreba plne prijať materiálnu rovinu života a mať materiálnu nezávislosť.

23 – 43 Štruktúrovania / Inviduality (Jedinečnosti) – Od génia k podivínovi.

Originálne vhľady, nový spôsob premýšľania, efektivita.

24 – 61 Uvedomenie / Mysliteľ

Inšpiratívny mysliteľ, záhady a neznáme, nový pohľad na svet.

25 – 51 Započatie (Zasvätenie) / Potreba byť prvý (Prezývka: Zasvätenie šokom)

Potreba úplnej nezávislosti, odvaha skočiť do neznáma.

26 – 44 Odovzdania / Vysielača (Prezývka: Manipulácie)

Inštinktívne viete, ako podať či predať správu alebo čokoľvek iné, čo má byť prijaté.

27 – 50 Zachovanie / Správcovstvo

Presadzovanie správnych hodnôt, ochrana a starostlivosť. Ostatní vám dôverujú.

28 – 38 Boja („Usilovného presadzovania“) / Tvrdohlavosti

Potreba robiť veci po svojom a zápasiť o zmysel života.

29 – 46 Objavu / Úspechu tam, kde ostatní zlyhajú       

Plné nasadenie a odovzdanosť procesu vás vedie k úspechu.

30 – 41 Rozpoznanie / Zameraná energia

Zdieľaním vašich snov vzbudzujete v druhých túžbu niečo zažiť.

32 – 54 Transformácie (Premeny) / Pohon (Byť poháňaný)

Pohon k dosiahnutiu cieľov. Čas sú peniaze. Podpora ostatných v ich transformácii.

34 – 57 Sily / Archetypu

Spontánna, intuitívna reakcia, osobná sila. Naladenie na zvuky, tón hlasu.

35 – 36 Pominuteľnosť (Prechodnosť) / Všeumelec

Hlad po dobrodružstve, vyskúšanie všetkého, čo život ponúka, potenciálna múdrosť.

37 – 40 Komunity / Byť časťou, ktorá hľadá celok

Hľadajte, kam patríte v rámci väčšieho celku a s kým chcete férovo spolupracovať.

39 – 55 Okázalých emócií / Náladovosť

Vášnivosť, náladovosť, vrcholy a prepady, provokácia a hojnosť. Tvorivosť a herecké nadanie.

42 – 53 Zrenie / Vyvážený rozvoj

Život v opakujúcich sa cykloch, postupné dozrievanie a múdrosť, potreba dokončiť.

47 – 64 Abstrakcie / Myšlienkovej aktivity (premýšľania) a jasnosti

Aktívna myseľ, ktorá skúma minulosť, aby pochopila zmysel prežitého a podelila sa oň s ostatnými.