Vedomá svojej hodnoty (zdarma)

Toto hodinové video som pripravila pre tréning úžasnej Katarínky Runy: Vedomá svojej hodnoty.

Dozviete sa v ňom základné informácie o Human designe a tiež vám predstavím centrum Ego / Srdce,

ktoré úzko súvisí s témou hodnoty a sebahodnoty a zopár tipov, ako túto tému zdravo uchopiť.